בעיה ידועה שלא מטופלת

מסבירה מדוע החזון הוא פנטזיה לא ממומשת

מוצרים ושירותים

  • ניתור סיכונים, ניהול משברים ופתרון סכסוכים

  • פיתוח ארגוני

  • שיטת אדרבה - טיפוח מצטיינים ההולכים נגד הזרם

מגן דודסקו

מודל לבחינת ערכי הארגון
מקצוענות
חברותא
משוב
מימוש
בעלות
הנעה
שותפות

פיתוח ארגוני מתחיל בבחינת יעוד החברה, בניית תכנית גישור מותאמת ליעדי השיפור, תמחור והצגת המחיר הנדרש על מנת להצליח ליצור את השינוי.

"לעיתים קרובות הרצון לממש את השינוי, את החלום...לא כולל את המחיר היקר שחובה לשלם, וכתוצאה מכך השינוי נפגע ואינו מתממש".

מתוך הרצאה "רוב השינויים נכשלים", חיפה, 2013

כאשר מתקיים שילוב יעיל ומתכלל בין ערכי הארגון, התנהגויות מנהלים ויעדים עסקיים, חברות וארגונים יתפקדו באופן יעיל ורווחי לאורך זמן.

 

המטרה העיקרית אותה מממש אופיר דודסקו היא יצירת חברה בעלת תרבות המשלבת בהצלחה התנהגויות ניהוליות יעדים עסקיים וערכי חברה.

 

הוא פועל על סמך שיטה ייחודית הכוללת אבחון ערכי הארגון ואיכות מימושם, איתור פערים בין שלושת היסודות (ערכים, התנהגויות ניהוליות ויעדים עסקיים), אבחון של עולם ההנעה והאקלים הארגוני, בדיקת היכולות והידע הנדרש לתהליך השתפרות ושינוי, יצירת הסכמות עם מקבלי ההחלטות שעניינן מימוש יעדי הפיתוח הארגוני.

 

כחלק מהתהליך תתקיים הכשרה בכלים מעולמות התוכן של המנהיגות המצבית, ניהול האווירה הארגונית, עבודה קבוצתית משימתית, השגת יעדים, מיומנויות גיוס, רתימה והפעלה.

 

קיום החלטות אלו מתבצע באמצעות "שחקני נשמה" המובילים את המימוש.

אופן המימוש נבנה במיוחד עבור החברה ויחד עם מקבלי ההחלטות ו"שחקני הנשמה" בחברה עצמה.