"אדרבה"

מצוינות ארגונית באמצעות טיפוח מצטיינים ההולכים נגד הזרם

שיטת אדרבה אותה ייסד, פיתח ומנחה דודסקו, היא מערך הכשרה אינטנסיבי ונועז לטיפוח עובדים מצטיינים בעלי מאפיינים לא קונפורמיסטים בחברה, זאת במטרה ליצור שינוי פנים ארגוני שיוביל לצמיחה ופתרון משברים.

השיטה מבוססת על הנחת הייסוד שרק אותם עובדים מצטיינים שניחנו בנקודת מבט אנטי ממסדית הם אלו שיהיו מסוגלים לפרוץ אל מחוץ לתבנית הנורמטבית של החברה ולהוביל לשינוי ושיפור.

 

השיטה מבוססת על בחינת שיפור תהליכי עבודה מרכזיים בשילוב הענקת רוח גבית לביקורת פנים ארגונית קיימת ומספר עקרונות יסוד הכוללים:

  • עובדים נורמטיביים יתקשו לשנות את הנורמה ולצאת מאזורי הנוחות שלהם

  • עובדים נורמטיביים המצליחים לתפקד בשיטה הנוכחית ולהצליח בה, יסרבו לבצע בה שינוי

  • כדי שהארגון יוכל להצליח עליו להסתמך על עובדיו המצטיינים האנטי ממסדיים. הם יהפכו לסוכני השינוי, ימצאו את הדרך החדשה שתוביל לפריחה ויובילו אותנו לשם

 

את השיטה פיתח דודסקו בשנת 1998 כאשר התבקש לפענח ולפתח את נתיב השימור לעובדים מצטיינים שעמדו לפרוש משירות המדינה.

כתיבת השיטה נעשתה בשותפות קבוצת אומנים ומשכילים המצטיינים בתחומם, אנרכיסיטם בנשמתם שמדינת ישראל הייתה יקרה להם.

שיטת אדרבה היא משנה סדורה אותה מיישם אופיר דודסקו כבר שנים למטרה אחת – יצירת מנהיגות אמיצה לטובת הארגון, החברה, הקהילה והמדינה.

ובמילים אחרות טיפוח מצטיינים ההולכים נגד הזרם!